Rycina Edwarda Nicza według rysunku Władysława Podkowińskiego, wykonana ok. 1885 r.