Obraz olejny z lat 1906-1907.  Źródłem tematu jest poemat prozą Juliusza Słowackiego "Anhelli", opisujący  piekło Sybiru polskich zesłańców i wyrażający ideę poświęcenia  w intencji zmartwychwstania narodu.  "Śmierć Ellenai"  ilustruje wersy XIII rozdziału poematu Słowackiego: "Nie śmiał więc Anhelli ruszyć ciała umarłej ani złożyć rąk, które były wyciągnięte, lecz usiadłszy na końcu łoża płakał".