Obraz olejny namalowany po 1798 roku. 

Na obrazie u łoża umierającego widoczni są m.in.: cesarz Paweł I, jego synowie Aleksander i Konstanty oraz członkowie korpusu dyplomatycznego.

Żródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.