Strona z książki Leona Małeckiego wydanej w Warszawie w 1924 roku.