Pocztówka wydana w 1910 roku w Warszawie nakładem Braci Rzepkowicz.