Widoczni m.in.: Jan Paweł II (na pierwszym planie, przemawia) oraz przedstawiciele Kościoła katolickiego (na prawo od papieża, od lewej): sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Agostino Casaroli, prymas Polski, kard. Józef Glemp, metropolita krakowski, kard. Franciszek Macharski, substytut ds. Ogólnych w Sekretariacie Stanu, abp Eduardo Martinez Somalo, prefekt Domu Papieskiego, bp Jacques Martin, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, bp Bronisław Dąbrowski, ks. prałat Józef Kowalczyk, sekretarz papieża, ks. prałat Emery Kabongo Kanundowi.

Fotografia Lecha Zielaskowskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.