Przeniesienie relikwii św. Andrzeja Boboli z katedry św. Jana do kaplicy OO. Jezuitów. Przeniesienie relikwii św. Andrzeja Boboli z katedry do kaplicy OO. Jezuitów. Wsród wychodzących z katedry widoczni m.in.: biskup pomocniczy piński Karol Niemira, biskup pomocniczy warszawski Antoni Szlagowski, sufragan warszawski ks. arcybiskup Stanisław Gall, biskup polowy WP Józef Gawlina, metropolita warszawski ks. kard. Aleksander Kakowski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.