Fotografia Czesława Datki z okresu 1930-1939. Ze zbiorów Nardowego Archiwum Cyfrowego.