Autorem wzoru jest Charles Benazech (1767-1794), rytował James Neagle (1765-1822).

Ryc. z: John Trusler, The habitable world described: or the present state of the people in all parts of the globe..., t. 8, London 1788-97.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl