Fotografia z lat 1944-1947 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego