Obraz olejny z XVIII wieku ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu.