Portret w: Przyjaciel Ludu, rok 10, nr 39, Leszno, 23 marca 1844, s.305.