Obraz olejny z 1791 roku ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie.