Obraz z 1790 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.