Portret (zapewne fikcyjny) w "Gnieździe Cnoty" Bartosza Paprockiego, Kraków 1578, s. 78.