Portret z połowy XVII w. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).