Fotografia z 1927 roku ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.