Fotografia wykonana w Toruniu przez H. Spychalskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego