Fotografia wykonana przez zakład Radiotyp ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.