Strona tytułowa książki  wydanej w Warszawie w 1909 r.