Obraz olejny z końca XIX w. 

Źródło kopii cyfrowej: muzeum.bochnia.pl.