Fotografia Benedykta Dorysa ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.