Fotografia ze zbiorów Komisji Historii Kobiet w Walce o Niepodległość przy Archiwum Akt Nowych w Warszawie.