Atlas 300 portretów w drzeworytach zasłużonych w narodzie Polaków i Polek, rysowanych przez Władysława Bakałowicza i Kazimierza Górnickiego; rytych zaś w zakładzie drzeworytnicznym Jana Minhejmera; Warszawa 1860.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl

Strona 15 obejmuje portrety następujących osób:

 • REJTAN, Tadeusz (225.)
 • RYCHTER, Józef (226.)
 • RZEWUSKI, Michał (227.) [Michał Florian Rzewuski, +1687]
 • SAPIEHA, Lew (228.) [1557-1633]
 • SAPIEHA, Jan Piotr (229.)
 • SAPIEHA, Jan Fryderyk (230.) [Jan Fryderyk Sapieha (1680-1751)]
 • SAPIEHA, Kazimierz (231.) [Kazimierz Nestor Sapieha (1757-1798)]
 • SARBIEWSKI, Maciej (232.)
 • SIARCZYŃSKI, Franciszek (233.)
 • SKARGA Pawęzki, Piotr (234.)
 • SKRODZKI, Józef Karol (235.)
 • SŁOWACKI, Euzebiusz (236.)
 • SMUGLEWICZ, Franciszek (237.)
 • ŚNIADECKI, Jan (238.)
 • ŚNIADECKI, Andrzej (239.)
 • SOKOLNICKI, Michał (240.)