Atlas 300 portretów w drzeworytach zasłużonych w narodzie Polaków i Polek, rysowanych przez Władysława Bakałowicza i Kazimierza Górnickiego; rytych zaś w zakładzie drzeworytnicznym Jana Minhejmera; Warszawa 1860.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl

Strona 18 obejmuje portrety następujących osób:

 • WIŚNIOWIECKI, Jeremiasz (273.) [Jeremi Michał Korybut Wiśniowiecki (1612-1651)]
 • WŁADYSŁAW HERMAN (król) (274.) [w istocie książę Władysław Herman nie był królem]
 • WŁADYSŁAW II (król) (275.) [w istocie książę Władysław Wygnaniec nie był królem]
 • WŁADYSŁAW Łokietek (król) (276.)
 • WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO (król) (277.)
 • WŁADYSŁAW Warneńczyk (król) (278.)
 • WŁADYSŁAW IV (król) (279.)
 • WOJCICKI, Kazimierz Władysław (280.) [Kazimierz Władysław Wóycicki (1807-1879)]
 • WORONICZ, Jan Paweł (281.)
 • WYRWICZ. Karol, ksiądz (282.)
 • ZAJĄCZEK, Józef (283.)
 • ZALESKI, Bohdan (284.)
 • ZAŁUSKI, Andrzej Chryzostom (285.)
 • ZAŁUSKI, Józef Andrzej (286.)
 • ZAMOYSKI, Jan (287.) [(1542-1605), Kanclerz Wielki Koronny, Hetman Wielki Koronny]
 • ZAMOYSKI, Stanisław hr. (288.) [Stanisław Kostka Zamoyski (1775-1856)]