Atlas 300 portretów w drzeworytach zasłużonych w narodzie Polaków i Polek, rysowanych przez Władysława Bakałowicza i Kazimierza Górnickiego; rytych zaś w zakładzie drzeworytnicznym Jana Minhejmera; Warszawa 1860.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl

Strona 2 obejmuje portrety następujących osób:

 • BRODOWSKI, Antoni (17.)
 • BRODZIŃSKI, Kazimierz (18.)
 • BRZOZEK lub BROSCIUSZ, Jan (19.) [Jan Brożek]
 • BRONIKOWSKI, Aleksander (20.)
 • ALEKSANDER Jagiellończyk (21.)
 • ANNA Jagiellonka (22.)
 • AUGUST II (23.)
 • AUGUST III (24.)
 • BEKESZ, Kasper (25.)
 • BOHUSZ SIESTRZEŃCEWICZ (26.)
 • BOLESŁAW Kędzierzawy (27.)
 • BOLESŁAW Wstydliwy (28.)
 • BRÜHL, Henryk, hr. (29.)
 • BRUDZEWSKI, Wojciech (30.)
 • CHODKIEWICZ, Jan Karol (31.)
 • CHODŹKO, Ignacy (32.)