"Kazanie / Ná Pogrzebie sławney pámięći / Wielmoznego I. M. Pana / Władysława Michała / Skoroszewskiego / Chorązego Poznanskiego / Godnego I. K. M. Pułkownika / Roku od Národzeniá Chrystusowego 1683. / Przez X. Piotra Dunina Societatis Iesu / w Łopiennym miáne / Do Druku záś w iedenáśćie Lat / Wymuszone / 1695. / Z Aprobácyą y pozwoleniem Starßych. / w Warszawie / w Drukarni I. K. M. u Oycow Scholarum Piarum."

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl