Druk z roku 1750, wydany u Jezuitów w Wilnie. W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Źródło kopii cyfrowej: Biblioteka Narodowa w Warszawie.