Syn Koronny abo Na Pogrzebie Wielmożnego Páná, Iego M. P. Ioáchimá Oćieskiego z Oćieszyná, w Cerekwi 23. April: Roku P. 1613.

Kazanie X. Fábianá Birkowiusá Ord: Predicatorû. Z dozwoleniem Stárszych.

W Krákowie / W Drukárni Andrzeiá Piotrkowczyká / Typográphá Królá J. M. Roku Páńskiego / 1613.

 

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl