Litografia Karla Friedricha Mintera według wzoru Louisa Marteau, opublikowana w "Zbiorze portretów ludzi sławnych za panowania Stanisława Augusta", wydanym w Warszawie w 1826 r.