Obraz olejny z 1891 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.