Na trybunie honorowej defiladę przyjmują (od prawej): gen. Edward Rydz-Śmigły, gen. Oswald Frank, gen. Daniel Konarzewski, bp polowy Józef Gawlina, wojewoda Roger Raczyński, gen. Sergiusz Zahorski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.