Wreczenie odznaki pułkowej gen. Kazimierzowi Dzierżanowskiemu (5 z prawej). Widoczni także gen. Daniel Konarzewski (6 z prawej), gen. Juliusz Rómmel (10 z prawej), płk Sergiusz Zahorski (9 z prawej), płk Rudolf Dreszer (2 z prawej), ppłk Janusz Dżugay (6 z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.