Fragment defilady oddziałów piechoty, przed oddziałem widoczne taczanki. Na trybunie widoczni m.in. dowódca Okręgu Korpusu VII Poznań gen. Edmund Knoll-Kownacki, wojewoda poznański Artur Maruszewski, prezes Związku Powstańców Wielkopolskich gen. Kazimierz Raszewski. Nad trybuną widoczna flaga państwowa. W głębi pomnik Chrystusa Króla (pomnik Wdzięczności).