Trybuna honorowa dla oficerów polskich i brytyjskich. Widoczni m.in. genenerałowie: Bronisław Duch (I rząd 1. z lewej), Michał Karaszewicza- Tokarzewski (I rząd 2. z prawej), Romuald Wolikowski (I rząd 1. z prawej) i Nikodem Sulik (na lewo za Karaszewiczem- Tokarzewskim).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.