Przemówienie biskupa śląskiego Stanisława Adamskiego. Obok z prawej widoczni: prezes ZHP Michał Grażyński, prezes Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego Franciszek Paschalski i senator Alojzy Pawelec.

Fotografia Czesława Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.