Obraz olejny namalowany w latach 1668-1669 ze zbiorów Muzeum w Limburgu. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.