Obraz z XVI wieku z krużganków klasztoru franciszkanów w Krakowie.