Obraz krakowskiego malarza z początku XVI wieku z klasztoru franciszkanów w Krakowie.