Obraz olejny z 1855 roku. Znaduje się w Muzeum Zamkowym Istvana Dobo w Egerze. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.