Obraz olejny z 1906 roku ze zbiorów prywatnych. 

Źródło kopii cyfrowej: artyzm.com.