Okładka utworu muzycznego wydanego około 1870 roku w Warszawie przez Gebethnera i Wolffa.