Widoczni m.in.: Marian Suski, Jerzy Zabielski, Słubicki, Kazimierz Szempliński, Mrozowski, Wojciechowski, Kaczmarek, Miller.

Fotografia Henryka Rossa ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego