Rysunek przedstawia profile ośmiu osób (od lewej): nieznany z nazwiska zegarmistrz, rytownik Karol Gröll, profesor śpiewu i gitarzysta Manarelli, Aleksander Orłowski (autoportret rysowany z pamięci), nieznany z nazwiska Włoch, który urządził loterię na rachunek rzadu, sztycharz Falino, malarz Wojniakowski i budowniczy Itar, którego księżna H. Radziwiłłowa sprowadziła do budowy Arkadii pod Nieborowem. 

Ilustracja opublikowana w pracy Aleksandra Kraushara "Karol Gröll, rytownik i szkic rysunkowy artysty-malarza Aleksandra Orłowskiego z roku 1802", wydanej w 1911 roku w Warszawie.