Obraz olejny z 1908 roku ze zbiorów Litewskiego Muzeum Sztuki w Wilnie. 

Źródło kopii cyfrowej: artsandculture.google.com.