Obraz olejny ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. 

Fotografię wykonał Tadeusz Święchowicz 28.07.2018 r.