Stoją (od lewej): por. Meyer, szef sztabu płk Edmund Kessler, kpt. Strzelczyk, dowódca gen. Wacław Iwaszkiewicz-Rudoszański, kpt. Wysocki, por. Imiela.

Źródło kopii cyfrowej: Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego.