Na zdjęciu widoczny Witold Ścibor-Rylski i Leon Rylski.