Widoczni (od lewej): Zbigniew Rakowiecki, Ina Benita, Kazimierz Junosza-Stępowski.

Fotografia Z. Bakuły-Mularskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego