Na scenie widoczni (od lewej): Helena Morawska (Kizia), Hanna Bielicka (Róża), Jerzy Pietraszkiewicz (Rotmistrz), Tadeusz Surowa (Starołęcki).

Fotografia Edwarda Hartwiga ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego