Na scenie widoacznią są (od lewej): Tadeusz Surowa (Starołęcki), Lidia Korsakówna (Kizia), Wacław Jankowski (Jupiter), Jacek Brick (Roman), Helena Morawska (Wisienka), Bolesław Woźniak (Doskoczył), Jerzy Kamieński (Aspirant), Hanna Bielicka (Róża), Lech Mikułowski (Emil) i Jerzy Pietraszkiewicz (Rotmistrz).

Fotografia Edwarda Hartwiga ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego